1.ΔΗΛΩΣΗ

Με το παρόν, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πρόσβασης και χρήσης της εταιρικής μας ιστοσελίδας, με τους οποίους συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία κάποιος από τους παρακάτω όρους δεν σας βρίσκει σύμφωνους, παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

 

2.ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των υπηρεσιών μας να παρέχουν στους καταναλωτές, πρόσβαση στα υπό πώληση προϊόντα της εταιρείας μας με σκοπό την πρόσβαση, αγορά και παραλαβή αυτών με απλές, νόμιμες και αποδοτικές διαδικασίες.

 

3. ΕΓΓΡΑΦΗ

Με σκοπό την εγγραφή σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό αποτυπώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( user name ) και κωδικό πρόσβασης ( password ). Η ενεργοποίηση δε του λογαριασμού σας πραγματοποιείται αυτόματα.

Κατά δε την περίπτωση όπου επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα ανωτέρω στοιχεία, θα μπορείτε να το πράξετε με την τροποποίηση αυτών στο αντίστοιχο πεδίο των στοιχείων του λογαριασμού σας. Βεβαιώνετε ότι είστε ο κάτοχος ενός τέτοιου λογαριασμού και ότι δικαιούστε να αποκαλύψετε τις πληροφορίες σύνδεσης στο λογαριασμό σας σε εμάς.

Αναφορικά δε με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αυτή αναγράφεται ξεκάθαρα σε αντίστοιχη ενότητα της παρούσας ιστοσελίδας, την οποία και σας καλούμε να αναγνώσετε, αναφέροντας σας τα εξής: Ο κωδικός χρήστη θα πρέπει να είναι εμπιστευτικός και πρέπει εσείς να διαφυλάσσετε την διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του λογαριασμού σας καθώς και των τυχών αλλαγών, ενημερώσεων και δραστηριότητας του λογαριασμού σας. Περαιτέρω δε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας δεν συναινεί στην πολλαπλή εγγραφή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο με ανέκκλητο δικαίωμα διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών μας, καθώς και στην εισαγωγή ψευδών ή/ και παραπλανητικών στοιχείων.

Τέλος σας αναφέρουμε ότι οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται ούτε προορίζονται για χρήση από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών, χωρίς τη συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν αγορές ή άλλες νομικές πράξεις στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς τη συναίνεση αυτή, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με την παρούσα δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών ή ότι έχετε την προαναφερθείσα συγκατάθεση.

 

4.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, διακριτικών γνωρισμάτων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από το Ελληνικό, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, πώληση, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Τα δε εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και προϊόντα τρίτων, που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και τη σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

 

5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας δεν καθίσταται υπεύθυνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τρίτων, οι οποίες προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν γεγονότων ανωτέρας βίας. Επίσης ενδέχεται από καιρού εις καιρό  να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα μας, άλλα διαδικτυακά site. Δεν ελέγχουμε καμία από αυτές τις ιστοσελίδες και επομένως αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά στη χρήση αυτών των ιστοσελίδων.

 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία μας, δύναται, εντός του πλαισίου που διέπει ο νόμος, να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερωμένους ή αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις στην Ιστοσελίδα, χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες ή και επισκέπτες αυτής. Η χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στους Όρους θα θεωρείται ως ρητή αποδοχή σας σε τέτοιους τροποποιημένους όρους και συμφωνείτε επίσης να δεσμεύεστε από αυτούς τους τροποποιημένους όρους.

Επίσης η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της καθώς και τη διάθεσή του περιεχομένου στον χρήστη/ επισκέπτη που έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικαιώματα κάθε καταναλωτή διέπονται σύμφωνα με τον Νόμο (2251/1994) καθώς και από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση.

Τυχόν διαφορές από τη χρήση ή τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύονται με το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Οι Όροι Χρήσης, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

 

8.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή για οποιαδήποτε άλλο ζήτημα αφορά την ιστοσελίδας μας ή τέλος, για κάποιο παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλέφωνο/ Fax : +302310454870

Email : info@kifonidispassion.com

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε τα στοιχεία που σας αφορούν και είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@kifonidispassion.com με θέμα «ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψουμε οριστικά τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων της εταιρείας μας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση  info@kifonidispassion.com  με θέμα «ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Εγκρίνεται το παρακάτω να προστεθεί:

Η ιστοσελίδα μας από καιρού εις καιρόν συμπεριλαμβάνει συνδέσμους, προς και από,  ιστοσελίδες εταίρων δικτύων, διαφημιστών και συνεργατών μας. Εάν ακολουθήσετε μια σύνδεση σε οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε σημειώστε πως αυτές οι ιστοσελίδες έχουν δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την πληρότητα ή εφαρμογή αυτών. Σας καλούμε να ελέγξτε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο.

Οποιοδήποτε ερώτημα, σχόλιο ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτο και θα πρέπει να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kifonidispassion.com.