Επαγγελματικός εξοπλισμός

HO.RE.CA

Κάντε τις ποιο έξυπνες επιλογές

 • Carimali Armonia Smart Fully Automatic

 • Carimali Blue Dot Fully Automatic

 • Δείκτης τοποθέτησης

  Carimali Diva

 • Carimali F-22 Fully Automatic

 • Carimali Kicco

 • Carimali Optima Ultra Fully Automatic

 • Cunill Luxomatic on demand

 • Δείκτης τοποθέτησης

  Slingshot S64 on demand