Μηχανές Καφέ

  • Carimali Armonia Smart Fully Automatic

  • Carimali Blue Dot Fully Automatic

  • Carimali Diva

  • Carimali F-22 Fully Automatic

  • Carimali Kicco

  • Carimali Optima Ultra Fully Automatic